Loading...
Ce înseamnă PNDR
Întrebare:

Ce reprezintă PNDR?

Răspuns:

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este un document în baza căruia poate fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România. FEADR este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune

PNDR este întocmit în concordanță cu liniile directoare strategice pentru dezvoltare rurală ale Uniunii Europene și ținând cont de necesitățile de dezvltare ale României.

Prin PNDR există oportunităţi financiare pentru a realiza proiecte pentru dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale. Astfel, atât fermierii, cât și societăţile private dar şi autorităţile publice locale au în prezent, prin PNDR, la dispoziţie aproximativ 9 miliarde de euro, nerambursabile.

Ce este AFIR
Întrebare:

Ce este AFIR

Răspuns:

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este instituția care a instrumentat și implementat mai multe programe de finanțare nerambursabilă,  acordate de către Uniunea Europeană României:  Programul SAPARD (derulat între anii 2000 și 2006 - perioada de preaderare la UE), Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 (implementat imediat după aderarea la UE), dar și Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (implementat în prezent de către agenție). AFIR își desfășoară activitatea în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Finanațarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), aprobată prin Legea 43 din 17 martie 2015.

AFIR este constituită din 13 direcţii specializate la nivel central, din 8 Centre Regionale și din 41 de Oficii Judeţene. Niciuna dintre structurile teritoriale ale Agenției nu deține personalitate juridică.

Ce înseamnă reclasificare
Întrebare:

Va rugam sa definiti exact ce inseamna termenul de "reclasificare", avand in vedere ca clasa de drumuri de exploatare agricola nu exista in ordonanta nr. 43/1997 - Clasificarea si incadrarea drumurilor.

Răspuns:

Drumurile de exploatare agricolă sunt definite în OMAAP nr. 212/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatațiilor agricole. În Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, aceste drumuri pot fi încadrate din punct de vedere al destinației la Art.3. Sintagma de reclasificare se referă la situațiile în care drumurile de exploatare agricolă au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private. De exemplu, un drum de interes local (comunal/vicinal/strada) care aparține proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află a fost clasificat în drum de exploatare agricolă prin HCL de modificare/completare inventar UAT. S-a introdus la cap. 4.3 din ghid ce se înțelege prin drum de exploatare agricolă care a fost reclasificat dintr-un drum public sau privat.

sM 4.3.A
Cine mă ajută să-mi fac proiectul
Întrebare:

Cine îmi poate întocmi proiectul și Dosarul Cererii de plată?

Răspuns:

Atât proiectul dumneavoastră, cât și Dosarul cererii de plată poate fi întocmit fie în regie proprie (de către dumneavoastră) sau de către o firmă de consultanță. Aceasta este o decize pe care va trebui să o luați în funcție de pregătirea pe care o aveți și de cunoștințele de specialitate care dispuneți. Alegerea unei firme de consultanță vă aparține în totalitate și nu reprezintă un criteriu de eligibilitate sau de selecție a proiectului depus. Precizăm că nicio firmă de consultanță nu este acreditată de către AFIR pentru a elabora proiecte.

Pentru a veni în sprijinul solicitanților de fonuri europene nerambursabile oferite prin PNDR, pe pagina oficială de internet a Agentiei la sectiunea,,Rapoarte si Liste” este publicată o listă cu firme de consultanță. Această Listă nu este exhaustivă și nu include toate instituțiile de consultanță sau proiectare care au competente în intocmirea proiectelor pentru accesarea fondurilor europene. Lista firmelor de consultanță este orientativă, fiind publicată pe pagina web a  AFIR pentru a facilita identificarea, alegerea si contactarea firmelor de consultanță de către potențialii  beneficiari ai  PNDR. Astfel, orice societate, instituție  sau persoană poate întocmi proiecte pentru accesarea fondurilor, chiar dacă nu este menționată în această Listă a firmelor de consultanță. AFIR nu a efectuat nicio selectie  sau ierarhizare a acestor firme pentru includerea firmelor în Lista firmelor de consultanță. De aemenea AFIR nu își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor furnizate de catre firmele de consultanță.

Etapele acordării finanțării
Întrebare:

Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă un fermier, de la solicitarea finanțării și până la finalizarea investiției?

Răspuns:
 • - după încărcarea cu succes a proiectului (Cererea de finanțare și anexele tehnice și administrative) pe site-ul AFIR, urmează etapa de confirmare a eligibilităţii proiectului, documentele fiind verificate de către:
  • Oficiile Judeţene ale AFIR– pentru proiectele beneficiarilor privaţi care nu au prevăzute lucrări de construcţii şi/ sau montaj;
  • Centrele Regionale ale AFIR– pentru proiectele beneficiarilor privaţi care au incluse şi lucrări de construcţii şi/ sau montaj şi pentru proiectele depuse de beneficiarii publici;
 •  - un alt pas, este verificarea pe teren a Cererilor de finanţare de către experţii AFIR. În această etapă experţii evaluatori verifică dacă datele prezente în anexele tehnice şi administrative corespund cu situaţia de pe teren. Scopul acestor verificări este acela de a evita inadvertenţele ce ar putea influenţa selecţia pentru finanţare a proiectelor depuse. Durata verificării eligibilităţii şi selecţia proiectelor este direct influenţată de  factori precum, numărul proiectelor depuse în cadrul unei sesiuni, complexitatea proiectelor şi valoarea totală eligibilă a acestora. De asemenea, expertul evaluator poate solicita, în scris, cereri de clarificări cu privire la anumite aspecte din Planul de afaceri/ Studiul de fezabilitate. Dumneavoastră (solicitantul de fonduri) sunteți obligat să răspundeți la acestea în termenul propus de expert (în general 5 zile de la emiterea clarificării).
 •  - dacă îndeplinește toate condițiile și criteriile de eligibilitate și selecție, proiectul este selectat pentru finanțare de către Comitetul de Selecție, în limita fondurilor disponibile pentru sesiunea de primire de proiecte în care a fost depus proiectul. Proiectele declarate eligibile sunt clasificate în funcţie de punctajul obţinut şi de valoarea proiectului. În funcţie de fondurile disponibile pentru sesiunea în care au fost depuse proiectele respective, se va face selecţia acestora prin întocmirea Raportului de selecţie. După publicarea acestui Raport, AFIR vă va notifica în vederea confirmării statutului de viitor beneficiar al FEADR.
 •  - următorul pas, după primirea notificării, este să vă prezentaţi la sediul Centrului Regional de care aparţineţi, pentru semnarea Contractului de finanţare. În acest moment se prezintă restul de acte menționate la Capitolul 4.1 din Ghidul solicitantului, necesare la semnare, în cazul în care acestea nu au fost depuse inițial. După semnarea Contractului de finanțare, se va putea demara realizarea propriu-zisă a investiției.
 •  - urmează, dacă este cazul, să depuneți Cererea de plată pentru avans. Ulterior aprobării acestei cereri, veți încasa în contul bancar contravaloarea avansului solicitat.
 •  - ulterior puteți începe efectiv implementarea proiectului, pas cu pas, în conformitate cu Planul de afaceri/ Studiul de fezabilitate aprobat, Anexă la Contractul de finanțare.
 •  - în urma realizării unor obiective stabilite și menționate în documentele mai sus menționate puteți depune la AFIR Cererile de plată (maximum 5) pentru rambursarea sumelor cheltuite.
 •  - în urma decontării ultimei Cereri de plată și a îndeplinirii tuturor Obiectivelor din Planul de afaceri/ Studiul de fezabilitate, proiectul se consideră implementat și intră astfel în perioada de monitorizare de 3 sau de 5 ani, în funcție de submăsura accesată.
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează