Pentru a solicita informaţii de interes public cu caracter general sau pentru a înainta o petiţie, puteţi să transmiteţi o solicitare la sediul central al AFIR sau la oricare dintre sediile AFIR de la nivel central şi regional (adresele sediilor Oficiilor Judeţene şi ale Centrelor Regionale ale AFIR pot fi consultate la secţiunea CONTACT a acestei pagini web) astfel:

 

Luni, Marți, Miercuri și Joi între 08:30 și 17:00
 
Vineri între 08:30 și 14:30 

 

TELEFONIC  

Contactaţi telefonic personalul AFIR pentru a solicita informaţii cu caracter general la numărul de telefon 0728.107.516,  sau la oricare dintre numerele de telefon ale Oficiilor Judeţene (click aici) sau ale Centrelor Regionale ale AFIR (click aici)

 

ÎN SCRIS prin E-MAIL 

Transmiteţi în scris solicitarea dumneavoastră de informaţii cu caracter general sau specific, pe adresa de e-mail relatii.publice@afir.ro sau la oricare dintre adresele de e-mail ale Oficiilor Judeţene (click aici) sau ale Centrelor Regionale ale AFIR (click aici).
Dimensiunea maximă a tuturor documentelor pe care le transmiteți prin e-mail nu trebuie să depășească 10Mb. În caz contrar, e-mail-ul transmis către adresele de e-mail ale AFIR, CRFIR sau OJFIR nu va fi primit de către experți din cauza setărilor serverelor de e-mail.

 

ÎN SCRIS prin POŞTĂ

Transmiteţi în scris solicitarea dumneavoastră de informaţii cu caracter public sau specific  pe adresa sediului central al AFIR, respectiv: București, Str. Ştirbei Vodă, Nr. 43, Sector 1, la Oficiile Judeţene (click aici) sau la Centrele Regionale ale AFIR (click aici)
 
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României (extras din Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).
 
De asemenea, orice cetăţean are dreptul de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi de a fi înştiinţat în ceea ce priveşte modul de soluţionare a acestora (extras din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002).
 
 
Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
 
Departamentul de Lupta Antifraudă (DLAF) asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.
 

DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum şi celelalte State Membre.
 

Potrivit prevederilor Legii nr. 78/ 2000 pentru prevenirea descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
 

Orice sesizare privind nereguli şi/ sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă la telefon 021.318.11.85, fax 021.312.10.05 sau prin e-mail la adresa contact.dlaf@antifrauda.gov.ro. Pagina de internet a DLAF este: www.antifrauda.gov.ro.