Această secțiune se adresează tuturor celor interesați să obțină informații cu privire la accesarea fondurilor europene nerambursabile oferite prin FEADR.

În conformitate cu prevederile Legii 544/ 2001 și OG 27/ 2002 AFIR asigură furnizarea informațiilor de interes public, din oficiu și la cerere, prin personalul de specialitate de la nivel central, regional și județean.

Termenul de răspuns la solicitările de informaţii cu caracter general şi specific este de 10 de zile de la data înregistrării solicitării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspecte din solicitare necesită o cercetare mai amănunţită, se poate prelungi termenul maxim de soluţionare cu până la 30 de zile de la data înregistrării solicitării. Termenul maxim de răspuns este condiţionat de dificultatea sau complexitatea solicitării, precum şi de volumul lucrărilor documentare necesare şi de urgenţa solicitării. Dacă pentru identificarea şi difuzarea răspunsului la solicitare durata necesară depăşeşte 10 zile, AFIR va aduce la cunoştinţa solicitantului acest fapt în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării solicitării.

PETIŢIA este cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome.

 
Termenul de soluţionarea a petiţiilor este de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, se poate prelungi termenul maxim de soluţionare cu cel mult 15 zile.