Relații cu publicul

Informații privind accesarea fondurilor derulate prin FEADR

 

Relații cu presa

Informații pentru mass-media privind FEADR


 0728.107.516; 031-860.27.47      
 relatii.publice@afir.ro    birou.presa@afir.ro
 Știrbei Vodă 43, sector 1    Știrbei Vodă 43, sector 1

 

Direcția pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare

Informații privind resursele umane ale AFIR

 

Direcția Economică

Informații privind procedurile de achiziții derulate de AFIR și administrativ


 dgppr@afir.ro    economic@afir.ro
 Știrbei Vodă 43, sector 1     Știrbei Vodă 43, sector 1
 

 

 

 

 

 

Responsabil pentru protecția datelor

Informații privind aplicarea GDPR în cadrul AFIR

 

Baza de date cu prețuri de referință

Informații privind mașini, echipamente, utilaje și construcții agricole și specifice


      031-860.27.71
 dpo@afir.ro    bazapreturi@afir.ro
 Știrbei Vodă 43, sector 1    Grădina cu Cai 3A, sector 5
   
 

Implementare strategiei de dezvoltare locală

Informații privind finanțarea pentru comunitățile locale prin LEADER/DLRC

 leader@afir.ro 
 Grădina cu Cai 3A, sector 5  

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează