Publicarea Datelor Deschise AFIR este o inițiativă a Agenției, care asigură livrarea unei soluții de date deschise gata de folosit, completă, interoperabilă, deschisă și măsurabilă.
Datele publice deschise sunt acele date produse sau deţinute de către autorităţile publice, care sunt puse la dispoziţia cetăţenilor în mod gratuit, liber de accesat, reutilizat şi redistribuit.
Modulul accesibil mai jos permite publicarea și consultarea on-line a multiplelor seturi de date deschise ce includ și respectă principiile fundamentale ale internetului.
Indiferent dacă sunteți o autoritate publică, o companie având un contract cu o astfel de entitate, o companie ce dorește să acceseze informații publice sau un dezvoltator de aplicații, interfețele deschise de programare vă vor permite să construiți aplicații moderne și inovative, grafice de date avansate și compilații de date folositoare publicului, funcționarilor și altor utilizatori.

 Accesați aici modulul DATE DESCHISE AFIR 

 

De asemenea, accesând link-urile de mai jos puteți descărca spre consultare, în format editabil, listele care conțin beneficiarii plăților efectuate din FEGA și FEADR: