În cadrul PS PAC 2027 sprijinul acordat sectorului agricol se concentrează pe atenuarea dezavantajelor structurale, în vederea consolidării exploatațiilor pentru a permite atingerea unui nivel optim de viabilitate al acestora.

Prin sprijinul acordat prin Pilonul I, se urmărește revitalizarea sectorului de creștere a animalelor și stimularea utilizatorilor de suprafețe agricole să practice o agricultură durabilă prin exploatarea suprafețelor prin pășunat.

Fermierii vor avea acces la resurse financiare printr-un nivel echitabil al plăților directe dar și prin sprijinul redistributiv complementar pentru venit, precum și prin plățile cuplate de producție.

 

 

Investiții în sectorul zootehnic

Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole,  inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare; stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale.

 

Atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a altor noi fermieri și facilitatea dezvoltării întreprinderilor în zonele rurale.

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează