În cadrul PS PAC 2023 - 2027 sprijinul acordat sectorului agricol se concentrează pe atenuarea dezavantajelor structurale, în vederea consolidării exploatațiilor pentru a permite atingerea unui nivel optim de viabilitate al acestora.

Prin sprijinul acordat prin Pilonul I, se urmărește revitalizarea sectorului de creștere a animalelor și stimularea utilizatorilor de suprafețe agricole să practice o agricultură durabilă prin exploatarea suprafețelor prin pășunat.

Fermierii vor avea acces la resurse financiare printr-un nivel echitabil al plăților directe dar și prin sprijinul redistributiv complementar pentru venit, precum și prin plățile cuplate de producție.

 

 

Investiții în sectorul zootehnic

DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” are ca scop consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare; modernizarea sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

 

Intervenția DR 30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop principal atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a altor noi fermieri și facilitatea dezvoltării sustenabile a întreprinderilor în zonele rurale.

Pentru mai multe informații consultați Ghidul solicitantului.

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează