Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la art. 33, reglementează transparența veniturilor salariale.

Venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele de functie/ salariile de functie, soldele de grad/ salariile gradului profesional deținut, gradatiile, soldele de comandă/ salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare și, după caz, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, majorările, adaosurile, primele și premiile, precum și alte drepturi în bani și/ sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

Potrivit dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 153/ 2017, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a publica, la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

a) salariul de bază, solda funcției de bază/ salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;


b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;


c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;


d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;


e) orice alte drepturi în bani și/ sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;


f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.