ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ VALOAREA FONDURILOR DISPONIBILE SE ACTUALIZEAZĂ CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR DEPUSE CÂT ȘI CU VALOAREA ECHIVALENTĂ A PROIECTELOR RETRASE ÎN CADRUL SESIUNILOR DESCHISE!

Astfel, pot apărea situații în care fondurile disponibile pentru o anumită submăsură să scadă, în funcție de proiectele depuse la nivel național, sau să crească în cazul în care sunt retrase proiecte din sistem de către solicitanții de fonduri europene nerambursabile.

Citiți AICI DETALII IMPORTANTE despre mențiuni și informații privind derularea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii.

*1 Valoarea publică a proiectelor depuse cu punctajul estimat mai mare sau egal decât pragul minim de calitate din care a fost exclusă valoarea publică a proiectelor retrase
*2 Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii

Toate valorile sunt exprimate în EURO
Intervenția Sector Alocare sesiune/sector Dată și oră lansare sesiune Dată și oră închidere sesiune Plafon depunere proiecte Valoarea proiectelor depuse *1 Număr proiecte depuse Fonduri disponibile *2
Investiții în exploatații pomicole
DR-15 Componenta înființare și modernizare exploatații pomicole 142.383.527,00 EUR 08.01.2024 09:00:00 30.04.2024 15:59:59 213.575.290,50 EUR 126.574.292 183 87.000.998,50 EUR
DR-15 Componenta înființare și modernizare pepiniere pomicole 9.000.000,00 EUR 08.01.2024 09:00:00 30.04.2024 15:59:59 13.500.000,00 EUR 413.309 1 13.086.691,00 EUR
Investiții în sectorul zootehnic
DR-20 Componenta sector bovine (inclusiv bubaline) 67.383.218,40 EUR 20.12.2023 09:00:00 06.02.2024 00:00:00 101.074.827,60 EUR 241.901.956 299 FONDURI EPUIZATE
DR-20 Componenta sector suine 98.828.720,32 EUR 20.12.2023 09:00:00 21.03.2024 14:22:26 148.243.080,48 EUR 149.461.248 107 FONDURI EPUIZATE
DR-20 Componenta sector ovine-caprine 15.722.750,96 EUR 20.12.2023 09:00:00 06.02.2024 00:00:00 23.584.126,44 EUR 32.060.898 40 FONDURI EPUIZATE
DR-20 Componenta păsări de curte (altele decât găini ouătoare vizate de componenta V) și alte animale de fermă, inclusiv albinele 22.461.072,80 EUR 20.12.2023 09:00:00 06.02.2024 00:00:00 33.691.609,20 EUR 72.662.880 43 FONDURI EPUIZATE
DR-20 Componenta găini ouătoare - modernizare pentru trecerea de la baterii îmbunătățite la sisteme alternative de creștere 20.214.965,52 EUR 20.12.2023 09:00:00 30.04.2024 15:59:59 30.322.448,28 EUR 17.739.553 14 12.582.895,28 EUR
Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole
DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole 210.300.000,00 EUR 20.12.2023 09:00:00 06.02.2024 00:00:00 315.450.000,00 EUR 1.130.478.541 428 FONDURI EPUIZATE
Modernizarea infrastructurii de irigații
DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații 400.000.000,00 EUR 15.03.2024 09:00:00 15.07.2024 15:59:59 600.000.000,00 EUR 139.285.326 93 460.714.674,00 EUR
Înființarea sistemelor de irigații
DR-26 Înființarea sistemelor de irigații 102.421.176,00 EUR 15.01.2024 09:00:00 15.07.2024 15:59:59 153.631.764,00 EUR 8.017.441 19 145.614.323,00 EUR
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează