Prin Schema de ajutor de stat INVESTALIM se asigură implementarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023 - 2026.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2026 - cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat în vigoare la momentul emiterii acordurilor de finanțare şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.

 

 

Schema de ajutor de stat - Program național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023 - 2026.

 

Sprijină dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară, prin acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie.

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează