Documentele de mai jos sunt valabile pentru proiectele realizate prin fonduri acordate prin PNDR 2014 -2020.

Pentru proiecte realizate prin PS PAC 2023 - 2027, vă rugăm să faceți click AICI.

 

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR, orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape.

*Se foloseşte precurtarea "V" pentru "Versiune" a unui document. Astfel, de exemplu, "V17" reprezinta "Versiunea a 17-a" a Cererii de plată/  Formularelor de plată etc. 

 

Instrucțiuni de completare a formularelor de plată aferente măsurilor de tranziție:

1.  - alegerea măsurii din sectorul corespunzător Măsurii pentru care s-a primit finanțare (aflat în partea superioară a primei pagini a documentului);

2.  - completarea codului „vechi” al contractului de finanțare.

Ca urmare a respectării pașilor mai sus menționați, codul de tranziție va fi completat în mod automat.

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER

1. Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2. Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

3. Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva formularul pentru completări ulterioare.

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

 

INFORMARE privind extrasele de cont electronice emise de unităţile Trezoreriei Statului