Certificări ISO
 
 
Aceste certificări, acordate de LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) sub acreditare UKAS (United Kingdom Accreditation Service) garantează în mod obiectiv că procesele IT și sistemul de management al securității informațiilor din cadrul Agenției sunt în concordanţă cu cele mai bune practici in domeniu, precum si cu Standardele Internaționale.

 

Începând cu luna iunie a anului 2019 AFIR a obținut certificarea internațională pentru standardul anti-mită ISO 37001:2016, aplicabil sistemului de management anti-mită.

Certificarea atestată de RINA SIMTEX - Organismul de certificare, garantează că sistemul de management anti-mită din cadrul AFIR este în concordanță cu normele, prevederile și regulamentele internaționale

Începând cu luna iulie a anului 2022 AFIR a obținut recertificarea internațională pentru standardul anti-mită ISO 37001:2016, aplicabil sistemului de management anti-mită.

Recertificarea atestată de SRAC CERT SRL, partener al IQNET – THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK, garantează că sistemul de management anti-mită din cadrul AFIR este în concordanță cu normele, prevederile și regulamentele internaționale.

 

Standarde pentru reducerea birocrației

AFIR a aplicat cu succes o serie de măsuri administrative prin care a redus considerabil birocrația, în primul rând prin eliminarea obligativității solicitanților și beneficiarilor de a se deplasa la mai multe instituții pentru obținerea documentelor necesare implementării proiectelor cu finanțare europeană.

În acest sens, AFIR a încheiat protocoale de colaborare cu mai multe instituții publice pentru obținerea accesului AFIR la bazele de date ale acestora, astfel încât să poată colecta direct informațiile necesare, fără a le mai solicita beneficiarilor sau solicitanților.

 

     APIA – pentru verificarea înscrisurilor fermierilor;

 

    ANAF – experții AFIR pot accesa online informații privind Cazierul Fiscal al beneficiarilor investițiilor finanțate prin intermediul PNDR;

 

   ANCPI – pentru extrasul de carte funciară (serviciu contra-cost);

 

    MAI – pentru verificarea cazierului judiciar prin Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS);

 

   ONRC – pentru verificarea informațiilor privind persoanele fizice/ juridice înmatriculate în registrul comerțului;

 

Consiliul Concurenței – pentru verificarea încadrării corecte în categoria de IMM a beneficiarilor prin intermediul aplicației SIIMMC.

 

Semnătura Electronică
 
Ca parte a eforturilor noastre continue de digitalizare a proceselor și interacțiunilor pe care AFIR le are atât cu beneficiarii săi, cât și cu instituțiile partenere, încă din anul 2018 utilizăm cu succes, semnătura electronică calificată. Astfel, pentru semnarea digitală a documentelor AFIR folosește semnături electronice calificate emise de către STS (Serviciul de Telecomunicații Speciale), care este furnizor de servicii de încredere, conform REGULAMENTULUI (UE) NR. 910/ 2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/ 93/ CE.
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează