LEGISLAȚIE AFERENTĂ PS PAC 2023 - 2027

 

OMADR nr. 407 din 29 septembrie 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare și soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente Intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul Strategic PAC 2023 - 2027 (PS 2023 - 2027)

 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ INVESTIȚIILOR ÎN INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ

 

LEGE nr. 122 din 15 mai 2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România

 

HG nr. 46 din 17 ianuarie 1991 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni prin reorganizarea întreprinderilor pentru legume și fructe
 
HG nr. 784 din 10 septembrie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare


HG nr. 833 din 19 noiembrie 1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/ 1998 privind marcile si indicatiile geografice  

 
HG nr. 984 din 25 august 2005 privind contravenţiile la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 
HG nr. 1022 din 10 septembrie 2002 privind serviciile şi produsele care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului 
 
Legea nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comercialeLEGISLAȚIE SPECIFICĂ INVESTIȚIILOR DE MEDIU, CLIMĂ ȘI PĂDURI

 

Ordin MMAP nr. 2121/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” si Ordin MMAP nr. 2122/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”