Denumire serviciu acordat de AFIR

        Alocare sprijin financiar pentru agricultură si dezvoltare rurală din Fondul  European Agricol

        pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

 

Baza legală în care a fost înființat serviciul acordat de AFIR

Regulament (EU) nr. 1306/2013

OUG nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înființarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale,

prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

 

 Pașii procedurali în relația cu cetățeanul/ mediul de afaceri în vederea furnizării serviciului

Etapele accesării fondurilor europene

 

   Documente necesare într-un format tehnic care să permită descărcarea și editarea lor

Lista documentelor necesare accesării fondurilor europene

 

   Tipul beneficiarilor

      • Persoane fizice
      • Persoane juridice

 

  Rezultatul serviciului acordat de AFIR

      • Plata sprijinului financiar nerambursabil din FEADR