Rezultatele finanțărilor acordate prin AFIR sunt vizibile peste tot în satele românești, prin eforturile conjugate ale beneficiarilor acestor fonduri, dar și ale angajaților Agenției. Absorbția efectivă a fondurilor alocate este una bună până în prezent, dar trebuie să păstrăm același ritm intens pentru a absorbi în totalitate aceste finanțări, atât de necesare fermierilor și investițiilor care să asigure o dezvoltare durabilă a mediului rural.

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit și a analizat 111.221 solicitări de finanțare în valoare de peste 12,3 miliarde de euro depuse, în intervalul martie 2015 – ianuarie 2023, de fermieri, procesatori, antreprenori și autorități publice și finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Dintre acestea, AFIR a încheiat contracte de finanțare cu 88.944 de beneficiari privați și publici, prin care se acordă fonduri nerambursabile totală de 6,7 miliarde de euro.

 

SECTORUL AGRICOL:

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a sprijinit financiar fermierii care derulează în România proiecte de investiții în agricultură pentru modernizarea exploatațiilor agricole, pentru tehnologizarea unităților de procesare, pentru dezvoltarea exploatațiilor pomicole și mai ales pentru susținerea tinerilor fermieri să devină șefi de exploatație.

 

INDICATORI REZULTATE

 

Astfel, în perioada 2015 – 2022, AFIR a primit 77.721 de solicitări de finanțare pentru investiții în exploatații agricole și pomicole, în ferme mici și de mari dimensiuni, pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru dezvoltarea formelor asociative, precum și pentru decontarea primelor de asigurare. Valoarea totală a solicitărilor se ridică la o valoare de 5,6 miliarde de euro. Pentru finanțare au fost contractate 66.709 de investiții, iar valoarea totală a proiectelor ajunge la 2,6 miliarde de euro. Până în acest moment AFIR a plătit fermierilor 1,86 miliarde de euro pentru decontarea investițiilor realizate.

 

TINERII FERMIERI

 

 

13.924 de tineri fermieri sprijiniți prin sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

4.718 de tineri sprijiniți prin sM 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 


785 de tineri fermieri sprijiniți prin sM 4.1 Investiții în exploatații agricole

68 de tineri pomicultori sprijiniți prin sM 4.1a Investiții în exploatații pomicole

 

Menționăm că din totalul tinerilor fermieri, 4.132 de tineri fermieri sunt din zona montană.

 

Submăsura 4.1

Cu ajutorul fondurilor europene disponibile fermierilor în cadrul submăsurii 4.1, s-au înființat:

 

 

1.821 de ferme pentru culturi de câmp

 

509 ferme pomicole

126 de ferme pentru creșterea bovinelor de lapte

153 de ferme mixte

113 ferme pentru bovine de carne

83 de ferme horticole

68 de ferme de păsări

 

51 de ferme porcine

16 ferme de ovine și caprine

 

De asemenea, 657.576 de hectare reprezintă suprafața exploatațiilor agricole finanțate prin intermediul submăsurilor gestionate de AFIR.

 

PROCESARE:

 

În programarea financiară actuală, sectorul agroalimentar din România a beneficiat de finanțarea a 788 de unități de procesare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Investițiile în procesarea și marketingul produselor agricole și pomicole și cele pentru procesarea materiei prime în vederea obținerii de produse neagricole au fost finanțate de AFIR în cadrul submăsurilor 4.2, 4.2a și schemelor GBER și de minimis aferente prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) în perioada 2015 – 2022.

 

INDICATORI REZULTATE

 

AFIR a primit 1.506 solicitări de finanțare a investițiilor în unități de procesare, care depășesc ca valoare 1 miliard de euro. În urma procesului de selecție a proiectelor de investiții, Agenția a încheiat contracte de finanțare cu 788 de procesatori pentru proiecte în valoare totală de 521 de milioane de euro. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate până în acest moment în cadrul proiectelor, AFIR a efectuat plăți către beneficiarii acestui sector de 323,5 milioane de euro.

 

S-au realizat:

 

 

585 de unități de procesare a produselor agricole și pomicole

228 investiții pentru depozitarea cerealelor sau a furajelor

66 de proiecte pentru carne și ouă

26 de fabrici procesare legume și fructe

16 proiecte procesare semințe și produse oleaginoase

 

8 proiecte procesare plantelor proteaginoase

 

58 de unități pentru procesarea laptelui

47 de investiții pentru procesarea produselor pomicole

 

9 proiecte pentru vinificație

5 proiecte pentru procesarea mierii

 

NON-AGRICOL:

Sectorul non-agricol a primit finanțare prin PNDR 2020 în valoare de 276 de milioane de euro pentru 3.080 de investiții specifice activităților neagricole, contractate în cadrul submăsurilor 6.2 și 6.4.

 

TINERI ANTREPRENORI

 

707 tineri antreprenori au beneficiat de 42,6 milioane euro pentru înființarea activităților neagricole prin sM 6.2

 

219 tineri antreprenori au beneficiat de 38,2 milioane euro pentru înființarea activităților neagricole prin sM 6.4

 

 

Investiții non-agricole

S-au sprijinit:

3.801 IMM în mediul rural

876 agropensiuni

128 investiții pentru activități meșteșugărești

1.484 activităţi legate de furnizarea de servicii

 

INVESTIȚII DE UTILITATE PUBLICĂ:

Autoritățile publice locale care derulează proiecte de investiții cu fonduri europene nerambursabile în dezvoltarea mediului rural au obținut sprijin financiar pentru 2.428 de proiecte de investiții, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Astfel, investițiile finanțate în perioada 2015 – 2022 prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) vizează infrastructura de acces agricolă, infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, cea rutieră și socială, precum și protejarea patrimoniului cultural.

 

INDICATORI REZULTATE

Pentru investițiile de utilitate publică, AFIR a primit solicitări online pentru 3.518 proiecte de investiții în valoare 2,84 miliarde de euro. În urma procesului de evaluare și de selecție, AFIR a încheiat 2.428 de contracte de finanțare pentru proiecte de utilitate publică în valoare totală de 1,64 miliarde de euro. Plățile efectuate de AFIR către beneficiarii publici ai FEADR depășeșc 1,3 miliarde de euro, până în prezent.

Fondurile europene acordate prin intermediul AFIR au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea mediului rural și implicit la un nivel de trai mai bun pentru locuitorii de la sate.

 

S-au realizat:

 

3.458 de kilometri de drumuri comunale

1.257 de kilometri de drumuri agricole

1.735 de kilometri de rețea de alimentare cu apă

 

2.967 de kilometri de rețea de canalizare

255 de grădinițe

40 de creșe și centre de tip after-school

22 de instituții de învățământ secundar superior

610 cămine culturale

55 de monumente din patrimoniul cultural de interes local

 

Astfel, ca urmare a acestor investiții, peste 4 milioane de locuitori beneficiază de proiectele de infrastructură de bază și de acces din mediul rural.

 

(date la nivelul lunii ianuarie 2023)