În cadrul acestei pagini puteţi consulta rapoartele lunare ale participărilor reprezentanților AFIR (de la sediul central şi din cadrul structurilor de la nivel regional şi judeţean) la evenimentele de informare a beneficiarilor sau potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și ai PS PAC 2023 - 2027 cât și Rapoartele anuale de implementare a Legii 52/ 2003 și a Legii 544/ 2001.

 

Rapoartele de mai jos sunt publicate în baza articolului 27, alineatele 1 şi 2 din HG nr 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.