În cadrul acestei pagini puteţi consulta rapoartele lunare ale participărilor reprezentanților AFIR (de la sediul central şi din cadrul structurilor de la nivel regional şi judeţean) la evenimentele de informare a beneficiarilor sau potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și ai PS PAC 2023  - 2027, cât și Rapoartele anuale de implementare a Legii 52/ 2003 și ale Legii 544/ 2001.

 

Rapoartele din această pagină sunt publicate în baza articolului 27, alineatele 1 şi 2 din H.G. nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.