În conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa nr. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și Anexa nr. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1269/ 2021 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, privind standardizarea informațiilor de interes public, puteți consulta, în cadrul acestei pagini, documentele aferente Integrității instituționale a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).