01 noiembrie 2023, 14:54

Prezenta schemă se bazează pe o procedură de ofertare concurențială și se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu sau fără capacitate de stocare integrată.

Sursa finanțare: Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei

Administratorul schemei: MADR prin AFIR

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează