Prezenta schemă se bazează pe o procedură de ofertare concurențială și se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu sau fără capacitate de stocare integrată.

Sursa finanțare: Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei

Administratorul schemei: MADR prin AFIR

 

Realizarea de investiţii în producerea energiei electrice din surse regenerabile eoline și solare pentru autoconsum, exclusiv pentru activitatea desfașurată conform codurilor CAEN eligibile pentru Schemă.

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează