Documentele de mai jos sunt valabile pentru proiectele realizate cu fonduri acordate prin Planul Strategic 2027, precum și cu alte fonduri publice nerambursabile delegate/ gestionate de AFIR.

Pentru proiecte realizate prin PNDR 2014 - 2020, vă rugăm să faceți click AICI.

 

Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR sau la oficiile județene ale Agenției, orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt completate utilizând cele mai recente versiuni electronice disponibile pe site-ul AFIR. Acest lucru este foarte important în vederea evitării disfuncționalităților apărute ca urmare a depunerii unor versiuni mai vechi sau eventual neactualizate, ale documentelor menționate, care, după depunere, generează erori în sistemul electronic automat. Acest fapt duce la blocarea evaluării proiectului depus în diverse etape.

*Se foloseşte precurtarea "V" pentru "Versiune" a unui document. Astfel, de exemplu, "V17" reprezinta "Versiunea a 17-a" a Cererii de plată/  Formularelor de plată etc. 

 

PENTRU A NU ÎNTÂMPINA PROBLEME ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE SAU A FORMULARELOR DE PLATĂ ÎN FORMAT PDF, ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA ACROBAT READER

1. Identificați Cererea de Finanțare sau formularul dorit și salvați-l pe calculatorul dumneavoastră.

2. Deschideți cu Acrobat Reader DC sau cea mai nouă versiune - pe care o puteți descărca gratuit la adresa - http://get.adobe.com/ro/reader/.   

Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit faceți click aici.

 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.