AFIR postează anual bugetul Agenției pe pagina oficială, conform normelor în vigoare.

 

Bugetul are cinci caracteristici importante:

Anualitatea: În fiecare an se elaborează un proiect de buget care acoperă perioada unui singur an; este votat în fiecare an; și executarea lui se desfășoară pe parcursul unui an.

Unitatea: Veniturile și cheltuielile, precum și finanțarea deficitului, necesită a fi analizate împreună, în scopul stabilirii obiectivelor bugetare anuale. Bugetul trebuie să acopere toate ministerele, agențiile și alte instituții care efectuează operațiuni guvernamentale.

Unitatea monetară: Veniturile și cheltuielile trebuie exprimate în moneda națională.

Universalitatea: Toate resursele trebuie să fie direcționate către un fond comun, care să fie alocate și utilizate pentru cheltuieli conform priorităților actuale ale Guvernului.

Echilibrul: Bugetul trebuie să fie echilibrat. Cheltuielile bugetare trebuie să fie egale cu veniturile, plus sursele de finanțare a deficitului.

Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanțele publice și responsabilitatea fiscală ghidează procesele de pregătire, aprobare, execuție, control și audit ale bugetului.