Intervenția LEADER/ DLRC este o inițiativă colectivă pentru sprijinirea comunităților rurale, care se concretizează într-o Strategie de Dezvoltare Locală ce urmărește construirea unei identități locale și utilizarea resurselor locale într-un mod care să răspundă cel mai bine nevoilor din teritoriu.

LEADER/ DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității se materializează prin:
• implementarea operațiunilor selectate în cadrul strategiei, incluzând activitățile de cooperare și pregătirea acestora;
• gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile interesate.

 

Sprijin pregătitor

Sprijinul este acordat GAL-urilor autorizate pentru funcționare în perioada 2014 - 2020, cât și parteneriatelor nou constituite, în scopul elaborării SDL (Strategiilor de Dezvoltare Locală) care vizează perioada de programare 2023 - 2027.

 

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează