Comisia Europeană pune un accent deosebit pe prevenirea și identificarea fraudei în vederea asigurării utilizării corecte a fondurilor nerambursabile puse la dispoziția statelor membre. Prin instituțiile specifice, statele membre trebuie să adopte, în consecință, măsuri antifraudă proporționale și eficace. Fiind conștientă de fenomenul fraudei care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, instituțiile competente din România se asigură de utilizarea corectă a fondurilor europene.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și (1¹) din OUG 66/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, AFIR are obligația să sesizeze fără întârziere Parchetul European (EPPO), cu informarea Departamentului de Lupta Antifraudă (DLAF), respectiv, după caz, organul de urmărire penală (Direcția Națională Anticorupție) și DLAF în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă pentru proiectele pe care le-a finanțat.

Sesizarea se va realiza în toate cazurile în care sunt identificate indicii de fraudă, respectiv se identifică operațiuni (acțiuni/ inacțiuni), acte, documente, sau înscrisuri care pot fi încadrate în situațiile prevăzute de către Directiva nr. 1371 din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal, după cum urmează:

  • utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect deturnarea sau reţinerea necuvenită de fonduri sau active de la bugetul Uniunii Europene ori de la bugetele gestionate de Uniunea Europeană sau în numele acesteia;
  • nedivulgare de informaţii (omisiune), cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect arătat anterior;
  • utilizarea necorespunzătoare a unor fonduri sau active în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate iniţial.

Având în vedere cele menționate mai sus, în cazul în care aveți informații privind posibile fapte de natură penală săvârșite în depunerea sau în implementarea proiectelor finanțate cu fonduri europene prin AFIR, le puteți sesiza direct pe adresa de e-mail antifrauda@afir.info.

Sesizarea dumneavoastră va fi analizată de către structura specializată din cadrul AFIR și, în cazul în care suspiciunile de fraudă semnalate se confirmă, AFIR va sesiza organele abilitate.