Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este structurată la nivel judeţean în 41 de Oficii Judeţene, iar la nivel regional în 8 Centre Regionale. La nivel central AFIR există 13 departamente, repartizate conform Organigramei AFIR.

Prin organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, AFIR are ca obiectiv principal implementarea eficientă a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, atât din punct de vedere tehnic, cât şi financiar.
 
Recrutarea şi angajarea personalului se realizează în conformitate cu legislaţia naţională din domeniul resurselor umane şi potrivit cerinţelor şi criteriilor de competenţă impuse prin Planul Strategic (PS) 2023 - 2027.
 

Puteţi consulta mai jos un rezumat al Regulamentului privind angajarea personalului contractual din cadrul aparatului propriu al MADR şi al instituţiilor aflate în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea MADR.

 

HOTĂRÂREA nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează