IMPACTUL PNDR ÎN MEDIUL RURAL ȘI, ÎN MOD DEOSEBIT, ÎN AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ ESTE UNUL MAJOR. Pe lângă infuzia clară și fără echivoc a peste 7,6 miliarde de euro în dezvoltarea și modernizarea agriculturii și a infrastructurii rurale, fondurile europene au asigurat creşterea nivelului de trai pentru cei care locuiesc în spaţiul rural, prin dezvoltarea nu doar a economiei rurale, ci și a întregului spaţiu rural. PNDR a prevăzut şi investiţii în servicii, în utilităţi şi în încurajarea tuturor activităţilor din spaţiul rural.

 

INDICATORI REALIZARE:

- 75.000 de fermieri au beneficiat de fondurile alocate prin PNDR

- 2.787 exploataţii agricole din sectoarele vegetal şi animal sprijinite

 

 

- 44.794 de hectare protejate de inundaţii

- 335.650 hectare modernizate şi reabilitată din punct de vedere al infrastructurii de irigaţii

 

 

peste 100 de mii de locuri de muncă

create în spaţiul rural

peste 3.606 de km de drumuri agricole

şi forestiere construite

peste 3 milioane de locuitori din zona rurală

beneficiază de infrastructura rurală creată şi modernizată prin măsura de renovarea și dezvoltarea satelor

 

Nevoia de modernizare a satelor românești este foarte mare, raportată la alocarea financiară care a fost disponibilă în această perioadă de 7 ani. Nu se poate însă nega faptul că sprijinul financiar obținut până în prezent de către comunitățile rurale a dus la rezultate palpabile cu efect benefic asupra vieții locuitorilor din mediul rural.

 

 

au fost construiţi 7.245 km de reţea

de alimentare cu apă şi canalizare

 

au fost înființate sau dezvoltate

3.290 IMM-uri non-agricole

1.861 proiecte care presupun

activități turistice finanţate prin PNDR

Refacerea și modernizarea infrastructurii culturale și sociale a fost prevăzute în 3 proiecte care au avut acest obiectiv. Alţi 723 kilometri de drumuri comunale afectate de inundații în anul 2010 au fost refăcuţi prin 158 proiecte.

 

modernizarea a 3.862 de km de drumuri

comunale în cadrul a 389 proiecte

înfiinţarea, extinderea şi modernizarea a

2.900 km de reţea de alimentare cu apă

înfiinţarea, extinderea şi modernizarea a

4.345 km de reţea de canalizare (272 proiecte)

 

 

O dinamică importantă în interesul pentru obținerea fondurilor PNDR l-au arătat tinerii fermieri.

 

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”:

au fost semnate contracte de finanţare cu 12.669 tineri fermieri, în valoare de 320 milioane de euro, iar plățile efectuate către tinerii fermieri depășesc 305 milioane de euro.

 

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”:

2.787 de contracte pentru finanțarea proiectelor de investiții cu 756 de milioane de euro. Totodată, au fost efectuate plăţi totale de aproximativ 662 de milioane de euro.

 

Pentru ca economia agricolă a României să devină competitivă la nivel european și internațional este necesară creșterea valorii adăugate a produselor obținute în ferme. Lipsa unei procesări la standarde înalte a fost punctul vulnerabil pentru obținerea unei creșteri a veniturilor în agricultură. Produsele agricole românești sunt recunoscute ca având o calitate înaltă, dar ele trebuie procesate în țară și nu exportate ca atare.

 


Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”:

1.625 beneficiari au solicitat fonduri europene, fiind semnate 925 contracte de finanţare cu o valoare totală nerambursabilă de peste 610 milioane de euro. Pentru beneficiarii Măsurii 123 au fost efectuate plăți de aproximativ 520 milioane de euro.

 

 

Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”:

52 cereri de finanţare, din care au fost contractate 20 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,38 de milioane de euro.

 

 

Măsura 312 de sprijin pentru crearea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor:

9.499 de cereri de finanţare depuse, fiind contractate până în prezent 2.616 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 325 milioane de euro. Până în prezent au fost efectuate plăţi în valoare de aproximativ 315 de milioane de euro.

 

Turismul rural și agroturismul din România datorează o bună parte din dezvoltarea sa fondurilor europene implementate prin Agenție.

 

 

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”:

au fost contractate 1.244 de proiecte, în valoare de peste 174 de milioane de euro. Pentru proiectele finanțate prin această Măsură au fost plătiți aproximativ 138 milioane de euro. Din investițiile făcute de beneficiarii Măsurii 313 se constată o mai mare importanță acordată părții de agrement aferentă serviciilor turistice, lucru care denotă o maturizare accelerată a modalității de abordare în acest sector.

 

 

Măsura 322 de renovare şi dezvoltare a satelor:

au fost depuse peste 3.317 de cereri de finanţare în valoare de peste 7,65 de miliarde de euro, suma alocată prin PNDR acestei Măsuri până în anul 2013, respectiv 1,60 de miliarde de euro fiind astfel depășită de peste 4 ori. Au fost contractate până în prezent 891 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 1,83 de miliarde de euro, fiind plătiţi peste 1,52 miliarde euro.

 

 

 

 

(date la nivelul lunii iulie 2016)