Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale are ca principal obiectiv creșterea absorbției fondurilor europene pentru agricultură, printre măsurile luate în vederea atingerii acestui obiectiv fiind:
- maximizarea ratei de absorbţie a fondurilor din cadrul FEADR în anul 2022;
- minimizarea numărului de proiecte dezangajate în anul 2022;
- asigurarea unui nivel crescut al calității procedurilor de implementare tehnică și financiară a PNDR 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție 2021-2022.