Lista documentelor publice elaborate şi gestionate de către AFIR a fost întocmită pentru a asigura transparenţa instituţională, cu respectarea prevederilor Legii 544/ 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 

Soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se face cu respectarea cerinţelor Legii 544/ 2001, art. 6, alin.3:

„Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

 

Pentru aplicarea corectă şi eficientă a prevederilor Legii 544/ 2001,  AFIR va asigura şi va urmări publicarea, transmiterea şi difuzarea informaţiilor de interes pentru public, precum şi modificarea şi completarea Listei imediat ce sunt identificate sau aduse la cunoştinţă informaţii de natură să modifice sau să completeze Lista.