Cover Page Despre Noi

  

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este o instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) având ca atribuție implementarea tehnică și financiară a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR 2020) și a Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 - 2027  (PS PAC 2027)

Agenția își desfășoară activitatea conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), aprobată prin Legea 43 din 17 martie 2015.

AFIR a preluat patrimoniul APDRP şi atribuţiile ce decurg din funcţia de monitorizare a Programului SAPARD, precum și atribuțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013. Mai mult decât atât, AFIR va respecta criteriile de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene.

Agenţia a continuat efectuarea plăţilor pentru proiectele contractate prin SAPARD, iar până în decembrie 2013 a monitorizat toate proiectele care au fost finanţate prin acest Program pentru a se asigura că beneficiarii respectă clauzele asumate prin contractele de finanţare.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este formată din 13 direcţii specializate la nivel central și din 8 Centre Regionale și 41 de Oficii Judeţene. Atât Centrele regionale cât și Oficiile Județene sunt structuri fără personalitate juridică.

Principalele direcţii de investiţii reprezintă o continuare firească a Programului SAPARD, a PNDR 2007 - 2013, cât și a PNDR 2014 - 2020.

În concordanţă cu celelalte componente de investiţii se finanţează atât activităţile de diversificare economică, agroturism, conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural, cât şi renovarea satelor

O altă prioritate de finanţare este Axa LEADER care are drept obiective încurajarea inovaţiei în sectorul agricol şi forestier, folosirea resurselor naturale şi culturale într-un mod raţional şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale.

 

Informații utile:

Cadrul legal

Relații cu publicul

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează