Cover Page Despre Noi

  

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este o instituție subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) având ca atribuție implementarea tehnică și financiară a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014  - 2020 (PNDR 2020) și a Planului Strategic 2023  - 2027  (PS  2023 - 2027).

Agenția își desfășoară activitatea conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), aprobată prin Legea 43 din 17 martie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

AFIR a preluat patrimoniul APDRP şi atribuţiile ce decurg din funcţia de monitorizare a Programului SAPARD, precum și atribuțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 cât și pentru Planul Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027. Mai mult decât atât, AFIR va respecta criteriile de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este formată din 13 direcţii specializate la nivel central și din 8 Centre Regionale și 41 de Oficii Judeţene. Atât Centrele Regionale cât și Oficiile Județene sunt structuri interne ale AFIR, neinvestite cu personalitate juridică, fără buget propriu și fără execuție bugetară proprie, fiind subordonate conducerii instituției.

Principalele direcţii de investiţii reprezintă o continuare firească a Programului SAPARD, a PNDR 2007 - 2013 și a PNDR 2014  - 2020.

În concordanţă cu celelalte componente de investiţii se finanţează atât activităţile în agricultură (exploatații agricole, procesare agricolă, pomicultură, Schema de Ajutor de Stat INVESTALIM, Schema pentru obținerea energiei regenerabile), cât și finanțarea în mediul rural (componente pentru utilitate publică, îmbunătățirea infrastructurii liceelor agricole).

O altă prioritate de finanţare este Axa LEADER care are drept obiective încurajarea inovaţiei în sectorul agricol şi forestier, folosirea resurselor naturale şi culturale într-un mod raţional şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale.

 

Informații utile:

Cadrul legal

Solicitări de informații 

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează