Elementele de identitate vizuală ale  Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (siglele FEADR, PNDR, AFIR, LEADER, precum și celelalte elemente specifice de informare publică ale Programelor PS PAC și PNDR - panouri, plăcuțe și autocolante informative ale proiectelor finanțare prin FEADR) asigură transparența necesară implementării, derulării și atribuirii fondurilor europene.

Astfel, fiecare beneficiar care a primit aprobarea pentru finanţarea proiectului va utiliza elementele de identitate vizuală prezentate mai jos, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare, Anexa II - Materiale și activități de informare de tip publicitar şi ale Regulamentului delegat (UE) nr. 808 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii referitoare la elementele de identitate vizuală ale AFIR, vă rugăm să vă adresați Direcției Relații Publice, la numărul de telefon 0728.107.516.