În conformitate cu titlul VII, capitolul IV, din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, referitor la transparență, statele membre sunt obligate să publice anual beneficiarii fondurilor și, printre altele, sumele primite de fiecare beneficiar în cadrul fiecăruia dintre fonduri.

Astfel, în baza art 59 (alin2) din Regulamentul(UE) 908/ 2014, informațiile menționate la art. 111 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013 trebuie publicate până la data de 31 mai a fiecărui an pentru exercițiul financiar precedent.

 

Consultați AICI listele care conțin beneficiarii plăților efectuate din FEGA și FEADR aferente anilor 2021 și 2022!