În cadrul acestei secţiuni puteţi consulta rapoartele lunare privind participările AFIR (sediul central şi structurile de la nivel regional şi judeţean) la evenimentele de informare a beneficiarilor sau potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

 
Aceste rapoarte sunt publicate în baza articolului 27, alineatele 1 şi 2 din HG nr 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.