PS PAC 2023 - 2027 urmărește stimularea cooperării și a consolidării formelor asociative în vederea creşterii competitivității acestora, aspect care va îmbunătăți poziția fermierilor în lanțul valoric, echilibrarea balanței comerciale și integrarea pe verticală a acestora în lanțul valoric (procesare, distribuție, comercializare).

La nivel sectorial, se va urmări creșterea competitivității și sustenabilității sectoarelor legume-fructe, apicol, viticultură atât prin investițiile din FEADR cât şi prin intervențiile sectoriale din FEGA.

 

Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole

Intervenția DR22 - „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole” contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice PS pentru acest tip de intervenție:

  • Consolidarea orientării către piaţa și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare;
  • Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de;
  • Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare si silviculturii sustenabile.  

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează