PS PAC 2023 - 2027 urmărește stimularea cooperării și a consolidării formelor asociative în vederea creşterii competitivității acestora, aspect care va îmbunătăți poziția fermierilor în lanțul valoric, echilibrarea balanței comerciale și integrarea pe verticală a acestora în lanțul valoric (procesare, distribuție, comercializare).

La nivel sectorial, se va urmări creșterea competitivității și sustenabilității sectoarelor legume-fructe, apicol, viticultură atât prin investițiile din FEADR, cât şi prin intervențiile sectoriale din FEGA.

 

Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole

  • Consolidarea orientării către piaţă și sporirea competitivității fermelor agricole;
  • Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea.

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează