Informații privind depunere cererilor de finanțare pentru proiectele de investiții aferente PS PAC 2027

 
Depunerea proiectelor pentru domeniile de intervenție aferente Planului Strategic PAC 2023 - 2027 (PS PAC 2027) se realizează prin intermediul portalului www.afir.ro în conformitate cu prevederile OMADR nr. 407 din 29 septembrie 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare și soluționare a contestațiilor pentru proiectele aferente Intervențiilor de dezvoltare rurală din Planul Strategic PAC 2023 - 2027. Puteți accesa direct link-ul de mai jos:
 

DEPUNERE SOLICITĂRI DE FINANȚARE

Aveți în vedere că depunerea proiectelor de investiții pentru finanțare prin PS PAC 2027 se realizează în intervalul sesiunilor deschise și în limita fondurilor disponibile – conform plafonului de depunere care poate fi verificat în aplicația de contorizare a proiectelor de investiții (click aici pentru Aplicație contorizare proiecte).

Atenție, sesiunea se poate închide înainte de termenul limită de depunere comunicat prin Anunțul sesiunii (click aici pentru anunțuri) atunci când valoarea fondurilor solicitate de către ultimul proiect conduce la depășirea plafonului.

ÎN PRIMELE 5 ZILE CALENDARISTICE DIN FIECARE ETAPĂ DE DEPUNERE NU SE APLICĂ PLAFONUL MAXIM DE DEPUNERE

Astfel, în primele 5 zile calendaristice de la deschiderea sesiunii de primire proiecte sesiune nu se închide, indiferent de valoarea totală a fondurilor solicitate prin proiectele depuse.

 În cele 5 zile calendaristice în care nu se aplică plafonul maxim de depunere coloanele „VALOAREA PROIECTELOR DEPUSE” și „FONDURI DISPONIBILE” care sunt afișate în Aplicație contorizare proiecte nu vor avea date introduse în acest sens.

Depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se oprește înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse de la începutul sesiunii având un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent etapei lunare respective, excluzând valoare publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 150% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere, când depunerea proiectelor se realizează indiferent de nivelul plafonului.

 

ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ PROIECTELE AUTOEVALUATE ȘI ÎNCADRATE ÎN MOD ERONAT VOR FI DECLARATE NECONFORME (cf. OMADR 407/ 2023).

Astfel, vor fi declarate neconforme toate proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate lunar corespunzător etapei respective, precum și proiectele încadrate greșit de către solicitanți din punct de vedere al componentei cu alocare financiară distinctă aferentă unei intervenții.

Atenție! Cererea de finanţare poate fi retrasă în orice moment, însă nu se mai poate redepune în cadrul aceleiaşi sesiuni

De asemenea, recomandăm tuturor celor care depun proiecte de finanțare să nu amâne pentru ultimele momente încărcarea cererilor de finanțare, pentru a evita riscul neîncadrării din motive obiective în termenul de finalizare a sesiunii.

 

Informare privind interzicerea utilizării de „roboți” sau scripturi de automatizare pentru depunerea cererilor de finanțare prin Planul Strategic (PS) 2023 - 2027

 

NOTĂ Clarificare privind utilizarea semnăturii electronice în cadrul proiectelor finanțate din PS PAC 2027

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează