Această secțiune se adresează tuturor celor interesați să obțină informații cu privire la accesarea fondurilor europene nerambursabile oferite prin FEADR.

În conformitate cu prevederile Legii 544/ 2001 și OG 27/ 2002 AFIR asigură furnizarea informațiilor de interes public, din oficiu și la cerere, prin personalul de specialitate de la nivel central, regional și județean.

Termenul de răspuns la solicitările de informaţii cu caracter general şi specific este de 10 de zile de la data înregistrării solicitării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspecte din solicitare necesită o cercetare mai amănunţită, se poate prelungi termenul maxim de soluţionare cu până la 30 de zile de la data înregistrării solicitării. Termenul maxim de răspuns este condiţionat de dificultatea sau complexitatea solicitării, precum şi de volumul lucrărilor documentare necesare şi de urgenţa solicitării. Dacă pentru identificarea şi difuzarea răspunsului la solicitare durata necesară depăşeşte 10 zile, AFIR va aduce la cunoştinţa solicitantului acest fapt în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării solicitării.

PETIŢIA este cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome. 

Termenul de soluţionare a petiţiilor este de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, se poate prelungi termenul maxim de soluţionare cu cel mult 15 zile.
 

Pentru a solicita informaţii de interes public cu caracter general sau pentru a înainta o petiţie, puteţi să transmiteţi o solicitare la sediul central al AFIR sau la oricare dintre sediile AFIR de la nivel central şi regional.

Adresele sediilor Oficiilor Judeţene şi ale Centrelor Regionale ale AFIR pot fi consultate la secţiunea CONTACT a acestei pagini web, programul de lucru fiind:

Luni, Marți, Miercuri și Joi între 08:30 și 17:00
 
Vineri între 08:30 și 14:30 

TELEFONIC  

Contactaţi telefonic personalul AFIR pentru a solicita informaţii cu caracter general la numărul de telefon 0728.107.516,  sau la oricare dintre numerele de telefon ale Oficiilor Judeţene (click aici) sau ale Centrelor Regionale ale AFIR (click aici)
 

ÎN SCRIS prin E-MAIL 

Transmiteţi în scris solicitarea dumneavoastră de informaţii cu caracter general sau specific, pe adresa de e-mail relatii.publice@afir.ro sau la oricare dintre adresele de e-mail ale Oficiilor Judeţene (click aici) sau ale Centrelor Regionale ale AFIR (click aici).
Dimensiunea maximă a tuturor documentelor pe care le transmiteți prin e-mail nu trebuie să depășească 10 Mb. În caz contrar, e-mail-ul transmis către adresele de e-mail ale AFIR, CRFIR sau OJFIR nu va fi primit de către experți din cauza setărilor serverelor de e-mail.

ÎN SCRIS prin POŞTĂ

Transmiteţi în scris solicitarea dumneavoastră de informaţii cu caracter public sau specific  pe adresa sediului central al AFIR, respectiv: București, Str. Ştirbei Vodă, Nr. 43, Sector 1, la Oficiile Judeţene (click aici) sau la Centrele Regionale ale AFIR (click aici)
 
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României (extras din Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public).
 
De asemenea, orice cetăţean are dreptul de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi de a fi înştiinţat în ceea ce priveşte modul de soluţionare a acestora (extras din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor şi Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/ 2002).