Header Pagina Achizitii Publice
   
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici interesaţi să depună ofertele în vederea atribuirii contractelor de furnizare a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor, enumerate mai jos.
   

Denumirea autorităţii contractante:

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Cod fiscal:

13533790

Cod poştal:

010103

Adresa:

Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon:

021-402.27.56
 
 
   
ATRIBUIREA CONTRACTELOR SE REALIZEAZĂ CONFORM LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN VIGOARE:
1. Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice;
2. Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
3. Legea nr. 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

 

 

INTRAȚI MAI JOS PENTRU A VIZUALIZA ACHIZIȚIILE AFIR

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează