Pentru dezvoltarea învățământului agricol, se finanțează o serie de investiții specifice care să determine atât atragerea absolvenților de clasa a VIII-a către acest domeniu de învățământ, cât și garantarea unei bune pregătiri profesionale a elevilor pe parcursul liceului, astfel încât să se poată asigura forță de muncă tânără și calificată în sectorul agricol, în concordanță cu progresul tehnologic în acest domeniu, dar și cu cerințele PAC de practicare a unei agriculturi durabile.

 

Creșterea atractivității învățământului profesional agricol, prin finanțarea îmbunătățirii infrastructurii și dotării cu materiale didactice specifice a minimum 57 de licee agricole, pentru pregătirea viitorilor fermieri antreprenori și a salariaților în domeniile agriculturii și a celor conexe acesteia. Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele şi dotările, respectiv, infrastructura educaţională, constituie elemente vitale ale mediilor de învăţare din şcoli, deoarece are efecte asupra îmbunățățirii predării, a rezultatelor școlare ale elevilor şi asupra reducerii abandonului şcolar.

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează