Unul dintre scopurile PS PAC 2023 - 2027 este sprijinirea modernizării infrastructurii de irigații, în vederea gestionării eficiente a resurselor de apă cu scopul adaptării la efectele schimbărilor climatice, în special a fenomenelor de secetă și deșertificare. Investițiile în sistemele de irigații prevăd contorizarea apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, în cazul în care nu este deja realizată.

Pentru o dezvoltare unitară și coerentă a zonelor rurale și pentru reducerea riscului de finanțare a unor investiții fragmentate în ceea ce privește infrastructura de drumuri, este avută în vedere conectivitatea drumurilor de acces agricol către diverse căi de transport. Modernizarea acestui tip de infrastructură va asigura premisele dezvoltării unei economii rurale competitive.

 

Modernizarea infrastructurii de irigații

DR 25 - „Modernizarea infrastructurii de irigații” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/ 2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73 și 74,  contribuind totodată la îndeplinirea Obiectivul Specific 5 „Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice”. 

 

Înființarea sistemelor de irigații

DR 26 - „Înființarea sistemelor de irigații” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/ 2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73 și 74, contribuind la îndeplinirea Obiectivul Specific 2 „Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare”. 

 

Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă

DR 27 - „Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/2 115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73,  contribuind la îndeplinirea Obiectivul Specific 8 „Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile”.

 

Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural

DR 28 - „Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază” din spațiul rural” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/ 2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73, contribuind la îndeplinirea Obiectivul Specific 8 „Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a egalității de gen, incluzând participarea femeilor la agricultură, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei circulare și a silviculturii sustenabile”. 

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează