Unul dintre scopurile PS 2023 - 2027 este sprijinirea modernizării infrastructurii de irigații, în vederea gestionării eficiente a resurselor de apă cu scopul adaptării la efectele schimbărilor climatice, în special a fenomenelor de secetă și deșertificare.

Investițiile în sistemele de irigații prevăd contorizarea apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, în cazul în care nu este deja realizată.

Pentru o dezvoltare unitară și coerentă a zonelor rurale și pentru reducerea riscului de finanțare a unor investiții fragmentate în ceea ce privește infrastructura de drumuri, este avută în vedere conectivitatea drumurilor de acces agricol către diverse căi de transport. Modernizarea acestui tip de infrastructură va asigura premisele dezvoltării unei economii rurale competitive.

 

Modernizarea infrastructurii de irigații

Se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/ 2115 din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73 și 74, contribuind la îndeplinirea Obiectivului Specific 5 „Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice”

 

Înființarea sistemelor de irigații

Contribuie la Obiectivul Specific 2 din art. 73 și 74 ale R(UE) 2021/2115 din 02.12.2021 „Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, (...), inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare”

 

Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă

Se încadrează, conform R (UE) 2021/2115 din 02.12.2021, în art. 73,  contribuind la Obiectivul Specific 8 „Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, egalității de gen, (...), bioeconomiei circulare și silviculturii sustenabile”.

 

Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural

Se încadrează, conform R (UE) 2021/2115 din 02.12.2021, în art. 73, contribuind la Obiectivul Specific 8 „Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, egalității de gen, (...) bioeconomiei circulare și silviculturii sustenabile”.

 

ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează