DR 27

Scop

Se încadrează, conform R (UE) 2021/2115 din 02.12.2021, în art. 73,  contribuind la Obiectivul Specific 8 „Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, egalității de gen, (...), bioeconomiei circulare și silviculturii sustenabile”.

 

Obiective

Prin proiectele depuse vor fi finanțate investiții în construcția, extinderea și/ sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole). 

 

Beneficiari

Unități administrativ teritoriale (UAT) şi/ sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare. 

 

Sprijin nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăși 1.000.000 euro/ beneficiar.

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

  

 

Vă informăm că Anexa 6 „Suprafața Agricolă utilizată la nivelul UAT” a fost actualizată în conformitate cu ultimele date disponibile la nivelul Institutului Național de Statistică.

De asemenea, vă comunicăm că sintagma suprafața agricolă utilizatădin cuprinsul Ghidului Solicitantului face referire la suprafața agricolă de la nivelul unui UAT.

Toți aplicanții care vor solicita sprijin financiar nerambursabil prin intermediul acestei Intervenții vor trebui să utilizeze datele existente în anexa 6 actualizată, publicată în data de 20.10.2023, care conține cele mai recente date existente la nivelul Institutului Național de Statistică.

 

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru DR 27 RO 2,63 MB 17.10.2023
2 Anexa 1 CERERE FINANTARE DR27 RO 1,05 MB 17.10.2023
3 Anexa 2 – Model Contract de Finanţare DR 27 RO 115,42 KB 17.10.2023
4 Anexa 3 - Fisa Domeniului de Interventie DR 27 RO 1,54 MB 17.10.2023
5 Anexa 4 – Costuri medii pe km de investiție RO 33,94 KB 17.10.2023
6 Anexa 5 – Hotărârea Consiliului Local privind implementarea proiectului RO 362,5 KB 17.10.2023
7 Anexa 6 - Suprafața agricolă utilizată la nivelul UAT actualizată 20.10.2023 RO 124,84 KB 20.10.2023
8 E1.2 Fișa de evaluare generala a proiectului pentru DR 27 RO 204,07 KB 17.10.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează