DR 28

Scop

Se încadrează, conform R (UE) 2021/2115 din 02.12.2021, în art. 73, contribuind la Obiectivul Specific 8 „Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, egalității de gen, (...) bioeconomiei circulare și silviculturii sustenabile”.

 

Obiective

Investițiile în construcție, extindere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale vor contribui la promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale. 

 

Beneficiari

Comunele (Unități Administrativ Teritoriale) și asociațiile acestora înființate conform legislației naționale în vigoare. 

 

Sprijin nerambursabil

Valoarea sprijinului va fi de maximum 1.000.000 euro/ beneficiar.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect va fi de 100%.

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

Vă aducem la cunoștință că Cererea de Finanțare a fost actualizată ca urmare a remedierii unei erori generate de Adobe (de reprezentare a numerelor în zona de prescorare și de corelare a CS1.1 cu indicatorul de realizare nr. 2).

Versiunea curentă a Cererii de Finanțare pentru intervenția DR-28 este V 1.2 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului pentru DR 28 RO 2,52 MB 17.10.2023
2 Anexa 1 CERERE FINANTARE DR28 (V1.2) RO 1,07 MB 22.12.2023
3 Anexa 2 – Model Contract de Finanţare DR 28 RO 115,46 KB 17.10.2023
4 Anexa 3 - Fișa Domeniului de intervenție 28 RO 277,98 KB 17.10.2023
5 Anexa 4 – Costuri medii pe km de investiție DR 28 RO 21,99 KB 17.10.2023
6 Anexa 5 – Model Hotărâre Consiliu Local privind implementarea proiectului RO 362,5 KB 17.10.2023
7 E1.2 - Fișa de evaluare generala a proiectului aferent DR 28 RO 206,87 KB 17.10.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează