DR 25

Scop

Se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/ 2115 din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73 și 74, contribuind la îndeplinirea Obiectivului Specific 5 „Promovarea dezvoltării sustenabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul și aerul, inclusiv prin reducerea dependenței chimice”

 

Obiective

DR 25 se axează exclusiv pe modernizarea infrastructurii de irigații (din afara fermei, respectiv componenta intermediară între sursa de apă și echipamentul final pentru distribuirea apei la plante).

 

Beneficiari

Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI), înființate în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Sprijin nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăși 1.500.000 euro/ beneficiar.

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului aferent DR 25 RO 996,32 KB 19.02.2024
2 Anexa 1 – Model Cerere De Finantare DR25 RO 1,03 MB 20.02.2024
3 Anexa 2 - Model Contract de Finantare DR 25 RO 116,81 KB 19.02.2024
4 Anexa 3 - Model adeverinta ANIF - DR 25 RO 23,52 KB 19.02.2024
5 Anexa 4 - Model Documentatie Avizare Lucrari de Interventie (DALI) - DR 25 RO 86,53 KB 19.02.2024
6 Anexa 5 - Fisa domeniului de interventie DR 25 RO 148,52 KB 19.02.2024
7 Anexa 6 - Lista corpurilor de apa - DR 25 RO 22,42 KB 19.02.2024
8 Anexa 7 - Potential irigabil DR 25 RO 1,21 MB 19.02.2024
9 E1.2 Fisa De Evaluare DR 25 RO 233,09 KB 29.02.2024
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează