DR 22

Scop

  • Consolidarea orientării către piaţă și sporirea competitivității fermelor agricole;
  • Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea.

 

Obiective

  • Dezvoltarea/ modernizarea/ retehnologizarea industriei alimentare în mod sustenabil;
  • Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor alimentare, a sistemelor de colectare și condiționare.

 

Beneficiari

1. Forme asociative cu rol economic: cooperative agricole și societăți cooperative (în baza legislaţiei naţionale în vigoare); grupuri și organizații de producători (în baza legislaţiei naţionale în vigoare și recunoscute de MADR).

2. Alți operatori economici care se încadrează în categoria IMM (cf. Legii nr. 346/ 2004), întreprinderi mari și fermieri care se încadrează în IMM/ întreprindere mare.

 

Sprijin nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri, forme asociative și alte întreprinderi și nu va depăși:

  • maximum 3 milioane euro/ proiect pentru proiectele de investiții de modernizare;
  • maximum 10 milioane  euro/ proiect pentru proiectele de investiții de înființare care își propun cel puţin investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate;
  • maximum 7 milioane euro/ proiect pentru celelalte investiții de înființare.

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului aferent DR 22 RO 2 MB 29.11.2023
2 Anexa 1 - Model Cerere de Finantare DR22 RO 1,12 MB 29.11.2023
3 Anexa 2 - Lista UAT din zona unde se implementează Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) RO 269,35 KB 29.11.2023
4 Anexa 3 - Lista prevăzută la art. 38 din Tratatul de Funcționare a UE RO 231,33 KB 29.11.2023
5 Anexa 4 - Lista UAT din zonele montane RO 11,76 KB 29.11.2023
6 Anexa 5 - Model Contract de Finanţare DR 22 RO 128,19 KB 29.11.2023
7 Anexa 6 - Fișa Intervenției DR22 RO 33,48 KB 29.11.2023
8 Anexa 7 - Lista actelor normative utile RO 56,03 KB 29.11.2023
9 Anexa 8 - Model Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate” RO 111,62 KB 29.11.2023
10 Anexa 9 - Model de Declarație privind încadrarea în categoria de IMM RO 34,21 KB 29.11.2023
11 Anexa 10 - Instrucţiuni privind evitarea crearii de condiţii artificiale în accesarea PS 2023 - 2027 RO 121,86 KB 29.11.2023
12 Anexa 11 - Angajamentul solicitantului că minimum 50% din disponibilul prezentat va fi destinat plăţilor aferente implementării proiectului RO 52,22 KB 29.11.2023
13 Anexa 12 - Instrucțiuni de completare a anexelor economico-financiare (Anexa B/Anexa C) RO 28,95 KB 29.11.2023
14 Anexa 12.1 - Anexa B și Anexa C RO 372,94 KB 29.11.2023
15 DR 22 E1.2 Fișa de evaluare generală a proiectului RO 309,44 KB 29.11.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează