INVESTALIM

Scop

Sprijină dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară, prin acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie.

 

Obiective

Reducerea deficitului comercial al sectorului agroalimentar și susţinerea modernizării tehnologice a capacităţilor de producţie existente, prevenind închiderea acestora.

 

Beneficiari

Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii nr. 31/ 1990.

 

 

Sprijin nerambursabil

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor solicitante prin alocări de la bugetul de stat sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere.

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului INVESTALIM 2023 RO 1,96 MB 12.10.2023
2 Cerere ACORD Finantare INVESTALIM RO 588,93 KB 12.10.2023
3 Formular A2 Nota de avizare a Acordului de Finantare V.02 RO 114,18 KB 01.02.2024
4 Anexa 4 Plan De Investitii RO 11,17 KB 12.10.2023
5 Anexa 5 Formular Modificare Plan De Investitii RO 27,14 KB 12.10.2023
6 Anexa 6 Proiectii Financiare RO 69,12 KB 12.10.2023
7 Anexa 9 OUG 65 Din 2023 Programul INVESTALIM RO 54,64 KB 12.10.2023
8 Anexa 10 HG 844 Din 14.09.2023 RO 46,89 KB 12.10.2023
9 A1 Acord Pentru Finantare RO 58,88 KB 18.10.2023
10 V2 Fisa De Selectie A Intreprinderilor Solicitante INVESTALIM RO 95,23 KB 18.10.2023
11 V3 Fisa De Evaluare A Intreprinderii Solicitante INVESTALIM RO 203,78 KB 18.10.2023
12 Ghidul De Plata Si Anexele Aferente INVESTALIM RO 174,66 KB 01.11.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează