Submăsura 4.1 - Exploatații agricole - componenta 4.1.1.

Scop

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală.

Obiective

Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții.

Beneficiari

Fermieri ( PFA, I.I., I.F., grup de peroane fizice, persoane sau grup de persoane juridice), societăți (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricole, comerciale cu capital privat), cooperative agricole, institute de cercetare-dezvoltare precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, composesorate obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, grupuri și organizații de producători.

 

Sprijin nerambursabil

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel:

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

  • 350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă(inclusiv tineri fermieri).

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

  • 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:

  • 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei. Intensitatea se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul:

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv la data depunerii Cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305) respectiv (nu se aplică formelor asociative).

b) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

c) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013 dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una din localităţile în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, în Anexa 3 la Ghidul solicitantului;

d) Investițiilor colective (se aplică formelor asociative).

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

 

D E P U N E R E     P R O I E C T

 

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului Sm 4.1 Componenta 4.1.1 FINAL RO 1,7 MB 07.06.2024
2 Anexa 1 CEREREA De FINANTARE M4.1 RO 1,26 MB 07.06.2024
3 Anexa 2 Anexa B RO 235,23 KB 07.06.2024
4 Anexa 2 Anexa C RO 161,36 KB 07.06.2024
5 Anexa 2 – Instructiuni De Completare A Anexelor Economico Financiare (Anexa B, Anexa C) RO 31,99 KB 17.06.2024
6 Anexa 3 Corelarea Puterii Masinii Cu Suprafata Fermei Pentru Achizitionarea De Masini Agricole 03.06 RO 397,85 KB 07.06.2024
7 Anexa 4 Lista UAT ANC RO 4,1 MB 07.06.2024
8 Anexa 5 Anexa I La Tratatul De Instituire Al Comunitatii Europene RO 231,33 KB 07.06.2024
9 Anexa 6 Lista UAT Din Zona Unde Se Implementeaza Instrumentul Teritorial Integrat (ITI) RO 269,35 KB 07.06.2024
10 Anexa 7 Model C1.1 Contract De Finantare RO 119,22 KB 07.06.2024
11 Anexa 8 Fisa Submasurii 4.1 RO 46,83 KB 07.06.2024
12 Anexa 9 Acte Normative Utile Sm4.1 RO 105,98 KB 07.06.2024
13 ANEXA 10 Instructiuni Privind Evitarea Crearii De Conditii Artificiale In Accesarea PNDR 2014 2020 RO 116,22 KB 07.06.2024
14 Anexa 11 Model Adeverinta Emisa De Forma Asociativa Pentru Dovedirea Calitatii De Membru A Beneficiarului RO 20,84 KB 07.06.2024
15 E 1 2 Fisa De Evaluare Generala Sm 4.1 RO 339,31 KB 07.06.2024
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează