DR 15

Scop

Intervenția DR 15 „Investiții în exploatații pomicole” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2115/2021, art. 73, în tipul de intervenție „Investiții” și contribuie la atingerea obiectivelor specifice, a obiectivelor transversale și sectoriale relevante.

 

Obiective

  •  Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare
  •  Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și prin îmbunătățirea sechestrării carbonului, precum și prin promovarea energiei sustenabile
  •  Obiectiv transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri. 

 

Beneficiari

  • fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
  • cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;
  • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR,  care deservesc interesele membrilor.

 

Sprijin nerambursabil

Prin intervenție DR 15 se acordă fonduri nerambursabile în proporție de maximum 65% din costurile eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro/ proiect, cu excepția proiectelor care propun achiziția de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300 000 euro.

 

 

Veți putea consulta aici Ghidul Solicitantului și anexele aferente  care vor fi publicate după finalizarea perioadei de consultare și aprobarea versiunilor finale prin Ordin de către MADR

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează