DR 15

Scop

DR 15 se încadrează, conform R (UE) 2115/ 2021, art. 73, în tipul de intervenție „Investiții” și contribuie la atingerea obiectivelor specifice, a obiectivelor transversale și sectoriale relevante.

 

Obiective

Consolidarea orientării către piață, concentrare pe cercetare, tehnologie și digitalizare; atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea; obiectiv transversal al modernizării sectorului în agricultură și în zonele rurale. 

 

Beneficiari

Fermieri (excepție persoanele fizice); cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri; grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

 

Sprijin nerambursabil

Prin intervenția DR 15 se acordă fonduri nerambursabile în proporție de maximum 65% din costurile eligibile, fără a depăși 1.500.000 euro/ proiect, cu excepția proiectelor care propun achiziția de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300 000 euro.

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului DR15 RO 806,09 KB 12.12.2023
2 Anexa 1 CERERE FINANTARE DR15 RO 1,56 MB 12.12.2023
3 Anexa 2 Anexa 1 Tratatul De Instituire Al Comunitatii Europene RO 231,34 KB 12.12.2023
4 Anexa 3 Model C1.1 Contract De Finantare RO 136,43 KB 12.12.2023
5 Anexa 4 Fisa Interventiei DR15 RO 4,91 MB 12.12.2023
6 Anexa 5 Lista Actelor Normative Utile 25.08.2023 RO 85,5 KB 12.12.2023
7 Anexa 6 Specificatii Tehnice Cost Standard RO 14,83 KB 12.12.2023
8 Anexa 7 Instructiuni Evitare Creare Conditii Artificiale PS 2027 RO 44,18 KB 12.12.2023
9 Anexa 8 Instructiuni Proiectii Financiare 07.12 RO 32,31 KB 12.12.2023
10 Anexa 8.1 Anexa B Si Anexa C RO 372,94 KB 12.12.2023
11 Anexa 9 Lista UAT Din Zona Unde Se Implementeaza Instrumentul Teritorial Integrat ITI RO 269,35 KB 12.12.2023
12 Anexa 10 Adeverinta Comercializare Forma Asociativa RO 35,33 KB 12.12.2023
13 Angajament Pe Propria Raspundere Privind Utilizarea Cofinantarii Private RO 51,71 KB 12.12.2023
14 E12 Fisa De Evaluare A Proiectului DR15 RO 361,8 KB 12.12.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează