sM 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea / marketingul produselor agricole”

Denumire proiect: OVO PRODUCT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ

Localitatea Cristian, Jud. Sibiu                                                      

Valoare totală eligibilă: 1.158.913 Euro

Scop: înființare unitate de sortare, ambalare și depozitare ouă

Realizări:

    • S-a construit o hală de producție de 1.322 mp și s-au achiziționat: 1 mașină de sortat, 2 mașini de înfoliat, 2 imprimante input, 4 output, 3 mașini frigorifice și 252 paleți;
    • Capacitatea previzionată după implementarea proiectului este de 135.000 ouă/ zi;
    • Capacitatea anuală estimată a fi comercializată este de 38.900.520 buc/ an;
    • În urma implementării proiectului, se vor comercializa 85% ouă ambalate și 15% ouă vrac.

Prin proiect s-a urmărit înființarea unei unități de colectare, recepție, depozitare/ condiționare, sortarea și ambalare ouă, cu scopul de a colecta și condiționa ouă de la membri cooperatori și de la alți producători locali autorizați și de a asigura comercializarea acestora către consumatorii finali prin crearea unui lanț alimentar integrat.