Comisia Europeană a aprobat, miercuri 7 decembrie 2022, Planul Strategic PAC 2023-2027 (PS PAC) al României prin care fermierii români și agricultura românească vor beneficia de 15,83 miliarde de euro.

Spre deosebire de perioadele de programare anterioare, PS PAC 2023-2027 cuprinde instrumente de sprijin finanțate atât din Fondul European de Garantare Agricolă (plățile directe și intervenții sectoriale (măsuri pentru susținerea pieței), cât și din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (politica de dezvoltare rurală).

PS PAC prevede 89 tipuri de intervenții, incluzând 51 intervenții prin FEGA și 38 intervenții prin FEADR urmărindu-se mutarea accentului de la conformitate către rezultate și performanță, pentru a atinge obiectivele europene și naționale.

Totodată, PS PAC va introduce un instrument de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole prin care se acordă despăgubiri în caz de calamități.