Elementele de identitate vizuală ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și cele ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (siglele PNDR, AFIR, LEADER, precum și celelalte elemente specifice de informare publică ale Programului - panouri, plăcuțe și autocolante informative ale proiectelor finanțare prin PNDR) asigură transparența necesară implementării, derulării și atribuirii fondurilor europene.

Astfel, fiecare beneficiar care a primit aprobarea pentru finanţarea proiectului va utiliza elementele de identitate vizuală prezentate mai jos, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare, Anexa II - Materiale și activități de informare de tip publicitar şi ale Regulamentului delegat (UE) nr. 808 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/ 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală ( FEADR), cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe detalii referitoare la elementele de identitate vizuală ale AFIR, vă rugăm să vă adresați Direcției Relații Publice, la numărul de telefon 0728.107.516.

 

ATENTIONARE

PRIVIND FOLOSIREA NEAUTORIZATĂ A ELEMENTELOR DE IDENTITATE VIZUALĂ ALE AFIR