Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina de internet www.afir.ro, la secțiunea Comunicare/ Dezbatere publică, versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol.

Perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, începând cu data de 10.08.2023. Toți cei interesați pot transmite sugestii și observații privind ghidul publicat pe adresa consultare@afir.info.

După analiza tuturor sugestiilor primite, AFIR va publica versiunea finală a Ghidului solicitantului în timp util, astfel încât toți solicitanții de finanțare să pregătească documentația aferentă depunerii cererilor de finanțare.

 

Alocarea financiară va fi de aproximativ 43 de milioane de euro, valoare eligibilă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ținta asumată prin PNRR pentru această linie de finanțare este de minimum 57 de licee agricole care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil.

 

Pentru ușurința consultării documentului mai sus amintit, puteți accesa următorul link: https://www.afir.ro/comunicare/utile/dezbatere-publica/.