Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru proiectele de creare sau modernizare a infrastructurii de acces agricole și a infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, precum și pentru instalarea tinerilor fermieri.

Aceste linii de finanțare fac parte din intervențiile DR 27 – Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricole, pentru DR 28 – Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, precum și pentru DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027 (PS PAC 2027).

Potențialii beneficiari pot depunere cererile de finanțare începând cu data de 2 noiembrie 2023, ora 09:00 prin intermediul paginii oficiale de internet a Agenției – www.afir.ro. Data limită până la care se primesc cererile de finanțare este 29 februarie 2024 pentru proiectele de utilitate publică, iar pentru instalarea tinerilor fermieri data limită este 31 ianuarie 2024.

Deschidem primele sesiuni de primire a cererilor de finanțare din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023 – 2027, având la dispoziție fonduri de 100 de milioane de euro pentru drumurile agricole, de peste 200 de milioane de euro pentru drumurile comunale și de peste 250 de milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri. Important este faptul că unitățile administrativ teritoriale, comunele sau tinerii fermieri, potențiali beneficiari ai finanțărilor pe care le deschidem, acum au la dispoziție o finanțare 100% nerambursabilă. Proiectele de utilitate publică pot beneficia de până la 1 milion de euro pentru investiții, iar tinerii fermieri pot obține 70.000 de euro pentru a se instala în exploatația agricolă. Aceste fonduri constituie în mod clar un punct de plecare pentru proiecte care trebuie să asigure dezvoltarea durabilă a mediului rural” a declarat George CHIRIȚĂ, directorul general al AFIR.

Fondurile disponibile pentru prima sesiune de cereri de finanțare aferentă intervenției DR-27 sunt în valoare de 100.000.000 , pentru intervenția DR-28 în valoare de 200.988.235 și pentru intervenția DR-30 în valoare de 250.691.764 €, defalcate distinct pentru componenta națională (175.484.235 €) și pentru zona montană (75.207.529 €).

Proiectele de investiții propuse prin cererile de finanțare depuse la AFIR trebuie să se încadreze într-un prag de calitate minim de 90 de puncte pentru proiectele de utilitate publică (DR-27 și DR-28) și de 85 de puncte pentru proiectele tinerilor fermieri (DR-30). În fiecare perioadă lunară din cadrul sesiunii pragurile de calitate vor scădea până la un minim de 30 de puncte pentru DR-28 și DR-30, respectiv 40 de puncte pentru DR-27.

Depunerea cererilor de finanțare se realizează pe www.afir.ro și tot aici, la secțiunea Finanțare, sunt publicate Ghidurile solicitantului și anexele aferente, necesare pentru întocmirea documentației în vederea depunerii cererilor de finanțare.