DR 26

Scop

Contribuie la Obiectivul Specific 2 din art. 73 și 74 ale R(UE) 2021/2115 din 02.12.2021 „Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, (...), inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare”

 

Obiective

Înființarea sistemelor de irigații în zone care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă și înființarea sistemelor noi de irigații (se finanțează întregul circuit al apei, sursă - plantă). 

 

Beneficiari

Fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice, constituiți ca:

 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, stațiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universități având în subordine/structură stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol şi/sau ferme de dezvoltare – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;
 • Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă înființată în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Cooperativă agricolă înființată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători și Organizație de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.

 

Sprijin nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăși  500.000 euro/ beneficiar. 

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea „save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

 

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului DR 26 RO 908,82 KB 14.12.2023
2 Anexa 1 - CERERE FINANȚARE DR 26 RO 1,31 MB 20.12.2023
3 Anexa 2 – Model contract de finanţare RO 145,49 KB 14.12.2023
4 Anexa 3 – Model adeverinţă ANIF RO 25,23 KB 14.12.2023
5 Anexa 4 – Model studiu de fezabilitate RO 96,26 KB 14.12.2023
6 Anexa 5 – Fişa domeniului de intervenție DR 26 RO 128,4 KB 14.12.2023
7 Anexa 6 – Lista corpurilor de apă cu regim hidrologic care nu este bun RO 22,8 KB 14.12.2023
8 Anexa 7 – Listă UAT-uri potențial irigabil RO 1,32 MB 14.12.2023
9 Anexa 8 – Calcul Punctaj CS 1.1 RO 15,41 KB 10.01.2024
10 Anexa 9 – Instrucțiuni de completare a anexelor economico-financiare (Anexa B/Anexa C) RO 398,35 KB 14.12.2023
11 Anexa 10 – Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale RO 41,16 KB 14.12.2023
12 Anexa 11 – Angajamentul privind utilizarea cofinantarii private RO 55,81 KB 14.12.2023
13 E1.2 Fișa de evaluare generală a proiectului - DR26 RO 296,42 KB 14.12.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează