Îmbunătățirea infrastructurii liceelor agricole

Scop

Creșterea atractivității învățământului profesional agricol, prin finanțarea îmbunătățirii infrastructurii și dotării cu materiale didactice a minimum 57 de licee agricole.

Obiective

Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior.

 

Beneficiari

a. Oricare unitate de învățământ (public/de stat și acreditată) liceal tehnologic, cu peste 10% clase cu profil agricol, silvic, ecologie și protecția mediului de stat, acreditate, din Lista unităților de învățământ eligibile - Anexa 14 a Ghidului solicitantului;

b. Oricare UAT pentru derularea activităților eligibile în vederea îmbunătățirii infrastructurii unităților de învățământ descrise la punctul a), care sunt în administrarea sa (a autorităților publice locale).

 

Sprijin nerambursabil

Alocarea apelului de proiecte este de 43 milioane EURO, valoare eligibilă din PNRR, fără TVA. Ținta asumată prin PNRR pentru această investiție este de minimum 57 de licee cu profil agricol care vor beneficia de sprijin prin intermediul granturilor.

Valoarea maximă eligibilă a bugetului unui proiect este echivalentul în lei al sumei de 650.000 EURO, fără TVA.


În situația în care este atinsă ținta asumată prin PNRR pentru această investiție, fără a se consuma suma alocată de 43 milioane EURO, se va avea în vedere deschiderea unui nou apel de proiecte, în care se va aloca suma rămasă neconsumată.

 

 

APĂSAȚI AICI PENTRU A DEPUNE PROIECTE de îmbunătățire a infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol

 

 

Tabel centralizator cu ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI legate de accesarea sprijinului nerambursabil alocat  îmbunătățirii infrastructurii liceelor agricole

 

Manualul de Utilizare a platformei PNRR și Manualul de Identitate Vizuală a PNRR sunt publicate în subsolul acestei pagini, sub Anexele Ghidului Solicitantului!

 

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului Licee Agricole - prelungire ian. 2024 RO 910,7 KB 22.12.2023
2 Anexa 1 Cererea De Finanțare Licee Agricole RO 48,09 KB 21.11.2023
3 Anexa 2 - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări-Licee agricole RO 69,33 KB 20.10.2023
4 Anexa 3 - Declarație de angajament pentru colectarea datelor privind beneficiarul real al fondurilor-Licee agricole RO 71,09 KB 20.10.2023
5 Anexa 4 - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal-Licee agricole RO 78,39 KB 20.10.2023
6 Anexa 5 - Declarație privind conflictul de interese-Licee agricole RO 56,75 KB 20.10.2023
7 Anexa 6 - Declarație privind respectarea principiului DNSH-Licee agricole RO 74,74 KB 20.10.2023
8 Anexa 7 - Declarație privind TVA aferentă cheltuielilor proiectului-Licee agricole RO 76,98 KB 20.10.2023
9 Anexa 8 - Mandat special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente din Cererea de finanțare (dacă este cazul)-Licee agricole RO 64,89 KB 20.10.2023
10 Anexa 9 - Declarație de eligibilitate Licee agricole RO 78,46 KB 20.10.2023
11 Anexa 10 - Declarație de angajament-Licee agricole RO 76,7 KB 20.10.2023
12 Anexa 11 Grila De Evaluare A Eligibilitatii Solicitantului Si A Proiectului Licee Agricole RO 178,89 KB 21.11.2023
13 Anexa 12 - Grilă de evaluare a calității proiectului-Licee agricole RO 174,78 KB 20.10.2023
14 Anexa 13 - Contract de finanțare Licee agricole RO 158,67 KB 20.10.2023
15 Anexa 14 - Lista unităților de învățământ eligibile în cadrul prezentului apel-Licee agricole RO 337,92 KB 20.10.2023
16 Anexa 15 - Nota de fundamentare a necesității și oportunitatii investitiei-Licee agricole RO 86,21 KB 20.10.2023
17 Anexa 16 - Notă conceptuală-Licee agricole RO 111,79 KB 20.10.2023
18 Manual Identitate Vizuala PNRR RO 2,3 MB 24.10.2023
19 Manual Utilizare Platforma PNRR RO 5,55 MB 24.10.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează