Energie Regenerabilă

Scop

Realizarea de investiţii în producerea energiei electrice din surse regenerabile eoline și solare pentru autoconsum, exclusiv pentru activitatea desfașurată conform codurilor CAEN eligibile pentru Schemă.

Obiective

Capacități noi de producere energie electrică din surse solare și eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

 

Beneficiari

a. Întreprinderile din sectorul agricol, societăți agricole, legal constituite și înregistrate la ONRC;

b. Întreprinderile din sectorul industriei alimentare, legal constituite;

c. Organizații/ federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/ 2004.

Sprijin nerambursabil

Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în valoarea de 20.000.000 euro pe beneficiar.

 

Pentru a completa Cererea de finanţare, aceasta trebuie mai întâi salvată/ descărcată pe calculatorul dvs. dând click dreapta pe mouse și alegând din fereastra de dialog opțiunea ”save target as/ save link as”. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie utilizată ultima versiune a cererii de finanțare disponibilă în pagina curentă. Aceasta trebuie completată utilizând Adobe Acrobat Reader DC,  Adobe Acrobat Pro 2020 sau versiuni mai noi ale acestora, actualizate la zi.

Completarea trebuie realizată manual, de către utilizator, fără a se apela la roboți informatici sau alte soluții de completare automată a formularului. În aplicație se va încărca cererea de finanțare completată electronic. În situația în care, în funcție de specificul fiecărei sesiuni/ fiecărui domeniu, cererea de finanțare este semnată electronic, aceasta NU trebuie imprimată și scanată!

Pentru o funcționare optimă a aplicației, utilizați un browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) actualizat la ultima versiune publicată de producător!

 

Tabel centralizator cu ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI privind accesarea Schemei pentru obținerea de ENERGIE

 

Ghidul solicitantului & Anexe

Nr. Crt Nume document Limbă document Dimensiune document Dată document Descărcare
1 Ghidul Solicitantului SCHEMA ENERGIE V5 RO 4,45 MB 30.01.2024
2 Cerere finantare surse regenerabile de energie si stocarea energiei RO 869,33 KB 21.11.2023
3 Declaratie pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese RO 2,75 MB 07.11.2023
4 Solicitare oferta achizitie RO 2,75 MB 07.11.2023
ChatBot
Instrumente de accesibilitate

Mărește textul
Micșorează textul

Contrast luminos
Contrast întunecat
Tonuri de gri

Legături subliniate

Resetează